Smaranda Cernescu's Blog

Dezvoltarea Personală (DP) – Ce este, cum a apărut şi de ce?

Care este contextul de dezvoltare a DP?

Cerința mileniului 3 este una clară și profund reformatoare: aceea de a fi mai buni din toate punctele de vedere. Ea se plasează pe axa firească a evoluției permanente, doar că acum trei aspecte fac diferența: nivelul ridicat care se cere a fi atins, multitudinea planurilor vizate și timpul cât mai limitat de realizare. Conceptul cheie al acestei cerințe este: "performanța". Cu alte cuvinte, ni se cere este să devenim cât mai buni, în cât mai multe domenii, în timp cât mai scurt. Aceleași lucruri ni le cerem și nouă înșine, solicitarea exterioară suprapunându-se peste nevoia interioară a fiecăruia dintre noi de "mai mult", "mai bine" și "mai repede".

Cuvântul "performanță" își regăsește în DEX următoarea definiție: "realizare deosebită într-un domeniu de activitate". O completăm cu pe cea din Wikipedia care adaugă informația potrivit căreia performanța include: "activitățile prin care se asigură că obiectivele sunt îndeplinite în mod constant, eficace și eficient" (eficace însemnând că obiectivele atinse să fie și cele propuse, iar eficient – obiectivele atinse să fie atinse cu un minim de resurse, inclusiv timpul). "Realizare deosebită" se regăsește în conceptul folosit tot mai des, acela de "excelență", care vine din latinescul "excellentia" – superioritate, elevație, merit deosebit. Sumarizând, performanța înseamnă a-ți atinge exact acele obiective pe care ți le propui, folosind cât mai bine resursele pe care le ai, în cât mai puțin timp și cu rezultate la cel mai înalt nivel de calitate.

Performanța este urmărită nu doar în domeniul profesional, dar și în plan relațional și în toate celelalte domenii – sănătate, frumusețe, bani, carieră, comunicare etc. Nu numai în raport cu alții, ci în primul rând în raport cu propria persoană. Cerința mileniului se găsește la intersecția a doi vectori: unul exterior – legat de stabilirea unor indicatori de referință pentru modul în care se așteaptă ca oamenii să acționeze și unul interior – legat de dorințele și motivațiile interioare de evoluție ale fiecăruia dintre noi.

O a doua dimensiune relevantă pentru DP este aceea de "creștere a calității vietii". Conceptul provine din sociologie, dar depășește cu mult granițele acesteia, devenind unul multidisciplinar și multidimensional. Cuprinde atât indicatori obiectivi, cât și subiectivi legați de nevoi materiale – nivelul de viață și a condițiilor de mediu, nevoi sociale – relaționarea cu ceilalți și de dezvoltare personală (după modelul lui Allardt din 1993 care operaționalizează ideea de "viață bună" în "a avea", "a iubi" și "a fi"). Dincolo de toate controversele acestui concept general de "calitate a vieții", rămân semnificative în raport cu DP aspectele privitoare la "bunăstare subiectivă", "satisfacție" și "fericire". (Veenhoven, 2000)

Ce este DP?

Cu aproape 45 milioane de rezultate găsite doar în Google Chrome după varianta să în engleză "personal development" și aproape 2,5 milioane în limba română, definirea conceptului devine o provocare. Având în vedere cei doi factori majori prezentați mai sus, ce au creat contextul și au susținut dezvoltarea domeniului, o prezentare proprie este următoarea: "un ansamblu de activități, tehnici și metode prin care omul poate deveni mai bun în domeniile dorite și prin care își poate crește calitatea vieții".

Care sunt originile DP?

Originile sale se regăsesc în căutările din totdeauna legate de natura umană și despre felul în care funcționează această: filozofia antică, religie, medicină, psihologie. Însă transformarea "dezvoltării personale" într-o "știință a succesului" a avut loc la începutul secolului XX în America, fiind marcată de publicarea unor cărți de referință: "The Law of Success" (1928) și "Think and Grow Rich"(1937) de Napoleon Hill și "How to Win Friends and Influence People"(1937) de Dale Carnegie.

Și iată că, o disciplină cu rădăcini extrem de vechi, a fost rafinată și adaptată nevoilor societății moderne, fiind accesată de un număr din ce în ce mai mare de oameni din toată lumea. Fie că se adresează persoanelor individuale, grupurilor, echipelor, companiilor sau altor tipuri de organizații sau sisteme, DP promite să ofere răspunsul afirmativ la întrebarea: "Sunt posibile obținerea perfomanței și creșterea calității vieții?" și să asigure și procesul prin care aceste obiective pot fi îndeplinite.

Ce include DP?

Există o multitudine de servicii, atât pentru persoane fizice, cât și pentru organizații (indiferent de natura sau structura lor) prin care dezvoltarea personală poate fi accesată: consiliere, consultanță, mentorat, training, psihologie, coaching. DP s-a construit prin asimilarea de informații ce apoi au fost integrate și structurate în tehnici și metode din domenii precum: psihologie, pedagogie, business, comunicare, sociologie, neuroștiințe, spiritualitate, medicină, filozofie etc.

Sunt disponibile cărți, audio-bookuri, platforme e-learning, cursuri, conferințe, traininguri, site-uri, bloguri, servicii de self-help sau furnizate de specialiști, filme și documentare, programe ce durează de la câteva ore la luni sau chiar ani – toate acestea pentru ca performanța să fie atinsă în forma potrivită pentru fiecare.

DP vizează în primul rând dezvoltarea inteligenței emoționale și a celei emoționale, o mai bună cunoaștere a propriei persoane și valorificarea resurselor individuale. O altă componentă are ca focus atingerea obiectivelor stabilite de individ, indiferent de aspectul vieții și de subiectul ales (sănătate, familie, relații, carieră, bani etc.). O a treia este cea legată de dezvoltarea spirituală, care poate implica descoperirea misiunii personale, a credințelor și valorilor proprii sau reconstrucția identitară. Dimensiunea implicată în domeniul extins al dezvoltării profesionale se referă la îmbunătățirea sau crearea abilităților "soft" necesare în mediul profesional: de relaționare, comunicare, colaborare, negociere, leadership, managementul timpului etc.

DP poate fi suport pentru toate domeniile de activitate și pentru toate industriile. Pe lângă cele amintite mai sus, prin ea poate fi dezvoltat orice tip de abilitate "hard" sau tehnică și poate fi susținut orice tip de acțiune la nivelul unei organizații, indiferent de departament și nivel ierarhic. 

Cum este posibil? DP configurează personalizat strategia prin care orice fel de obiectiv poate fi împlinit, focalizându-se pe proces și nu pe conținut. Tehnicile și metodele DP se bazează pe felul în care funcționează creierul uman, pe modul în care omul își gestionează universul intern și reacționează la cel extern, își reglează relațiile cu ceilalți, își gestionează responsabilitățile și își urmărește scopurile.

Concluzii

"Dezvoltarea potețtialului propriu", "obținerea succesului", "atingerea performanței", "empowering", "personal achievement" și "personal excellence" sunt conceptele relevante pentru DP.

Dezvoltarea personală devine astfel procesul prin care omul se descoperă pe sine, se transformă și se auto-depășește pentru a obține propria împlinire și pentru a se adapta la noul nivel de evoluție globală. Ea oferă posibilitatea de a ne demonstra nouă înșine și celorlalți că putem face și putem fi mai mult decât a fost posibil vreodată.

"Personal Development literally assures you that there is no limit to what you can accomplish".
(Brian Tracy)
Dezvoltare personală