Smaranda Cernescu's Blog

Cultura de tip Coaching – abordare inovatoare a culturii organizaționale

Viitorul companiilor de succes aparține celor ce reușesc să facă trecerea de la abordarea clasică de tip management la cea bazată pe leadership, de la o cultură organizațională bazată pe comandă și control la una de tip coaching.

Argumentele acestei afirmații se regăsesc în modul în care schimbarea reconfigurează în permanență atât contextul exterior de business (globalizarea, comunicarea instant, crizele economice), cât si pe cel interior, legat de felul diferit în care oamenii au început să gândească, să simtă și să se comporte la locul de muncă.

Stilul de conducere autocrat, caracterizat prin dirijism, prin centralizarea exclusivă a puterii și a responsabilității decizionale la nivelul managerilor, ajunge să expună companiile unor riscuri majore de dezvoltare. Condițiile actuale impun standarde extrem de ridicate de performanță. Profesioniștii de astăzi nu pot atinge rezultate deosebite în medii unde normele sunt date de obediența față de șefi, frica față de sancțiuni și negarea dreptului la opinie și implicare în luarea deciziilor.

Managerii au nevoie să se transforme în lideri care cred cu adevărat în valorificarea potențialului uman și îl respectă în aceeași măsură. Oamenii capabili rămân și performează în companiile care le oferă posibilitatea de a se implica mai mult, de a-și exprima punctul de vedere, de a avea un grad mai mare de autonomie și de a-și asuma mai multe responsabilități.

Cultura de coaching într-o organizație se deosebește de cea standard prin faptul că liderii săi sunt centrați pe modul în care oamenii pot contribui în mod esențial la dezvoltarea companiei, dacă li se creează condițiile de a deveni mai creativi, mai productivi și mai multumiți.

Axele principale prin care se poate construi acest tip cultura organizațională sunt:


  - Dezvoltarea abilităților de coach pentru managerii companiei. Liderii cu astfel de abilități ajung să delege eficient colegilor din echipă și să le ofere puterea de a-și manifesta competențele, îi ascultă mai mult și le oferă feedback constructiv, cred mai mult în oamenii lor, îi ajută să învețe din greșeli, îi motivează și îi susțin în dezvoltarea continuă.

   - Crearea unui context de învățare experiențială în timp real, în care angajații sunt încurajați să exploreze temele de interes, să își construiască propriile strategii de soluționare și să evolueze dezvoltând acele abilități care îi ajută cel mai mult să își atingă obiectivele.

    - Crearea unui climat organizațional în care accentul este pus pe colaborare reală, atât în cadrul fiecărui departament, cât și între departamentele unei companii. Competiția acerbă, ”spionajul între colegi”, comunicarea ce sabotează, sunt doar câteva dintre lucrurile înlocuite cu susținerea și înțelegerea reciprocă, comunicarea constructivă, empatia și asertivitatea.

     - Dezvoltarea unui mediu în care oamenii se regăsesc în misiunea organizației, lucru posibil prin faptul că li se oferă șansa de a contribui semnificativ la îndeplinirea obiectivelor companiei. Când oamenii primesc încrederea de care au nevoie, își găsesc sensul în ceea ce fac, se pot dezvolta pe ei înșiși profesional și personal, starea apăsătoare de a merge la ”serviciu” dispare, ei devenind cu adevărat angajați și implicați în fiecare zi.

      - Construirea unui context de muncă flexibil, cu capacitate de adaptare foarte ridicată. Mediul intern al unei organizației trebuie să fie mereu adaptat la cel extern, care este unul volatil, ambiguu și imprevizibil. Astfel, devine imperioasă dezvoltarea unui mediu organizațional bazat pe inovație și creativitate. Competențele bazate pe comportamente de tip ”rețetă”, repetitive, în cadrul gândirii ”dacă până acum a funcționat așa, înseamnă că asta e soluția”, devin astăzi puțin eficiente și chiar periculoase.

      Cultura organizațională de tip coaching impune o schimbare de paradigmă la nivel de management. Managementul se transformă prin înțelegerea faptului că businessul este un organism viu ce depinde de performanța echipelor și oamenilor săi și ca aceasta se obține în alt mod decât s-a realizat până acum. Încrederea și respectul oferite oamenilor, implicarea lor în decizii, aprecierea și recompensarea lor, ajutorul acordat în parcursul sinuos al învățării permanente, eliberarea de teamă și echilibrarea egoului sunt pilonii de rezistență ai business coachingului.

      Cultura tradițională parcurge treptat tranziția spre cultura de tip coaching, trecând de la o structură ierarhică rigidă la una mult mai fluidă, în care responsabilitatea prezentului și a viitorului este împărțită și asumată de toți membrii organizației. Măsura în care liderii își permit să se dezvolte și îi ajută și pe ceilalți să o facă, determină măsura în care compania ajunge să obțină succesul dorit și devine o lume mai bună pentru toți.
      Dezvoltare Organizațională